Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” I edycja dedykowana dla nauczycieli

7 września 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ruszyła kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” – I edycja dedykowana dla nauczycieli. Jest to kampania głównie edukacyjna, mająca na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Tematyka wykładów przedstawia się następująco:

  1. Przepisy prawne dotyczące pierwszej pomocy.
  2. Bezpieczeństwo własne, zabezpieczenie miejsca wypadku.
  3. Ewakuacja osoby poszkodowanej z zagrożonego miejsca.
  4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych, dzieci i niemowląt.
  5. Udrażnianie dróg oddechowych, ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia.
  6. Postępowanie w urazach (rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia).
  7. Nagłe zachorowania: zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.
  8. Pogadanka dotycząca bezpiecznych zachowań w domu i w szkole.

Strażaków podczas szkolenia wspomagali studenci III roku studiów ratownictwo medyczne z PSW w Białej Podlaskiej: Sylwia Janczura i Piotr Oleszczuk odbywający praktyki zawodowe w tutejszej komendzie.

dscf4470 dscf4471 dscf4472 dscf4473 dscf4474 dscf4475 dscf4476 dscf4477 dscf4478 dscf4479 dscf4480 dscf4481 dscf4482 dscf4483 dscf4484 dscf4485 dscf4486 dscf4487 dscf4488 dscf4489 dscf4490 dscf4491 dscf4492 dscf4493 dscf4494 dscf4495 dscf4496 dscf4498 dscf4499 dscf4500 dscf4501 dscf4502 dscf4503 dscf4504 dscf4505 dscf4506 dscf4508 dscf4509

Tekst: kpt. Krzysztof Gomółka, zdjęcia: kpt. Dariusz Niedziela.