Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

    W dniu 12 marca 2014 roku w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim odbyły się eliminacje powiatowe 36 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” składające się z części pisemnej oraz ustnej (finałowej). Współorganizatorem eliminacji była między innymi Komenda Powiatowa PSP w Radzyniu Podlaskim.

Wiedzę oceniała komisja w składzie:
 st. kpt. Sylwester Wiąckiewicz – przewodniczący,
 kpt. Ryszard Chwalczuk,
 mł. kpt. Krzysztof Gomółka,
 Pan Adam Ochnio – przedstawiciel Oddziału Regionalnego KRUS Oddział w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim.

Uczestnicy eliminacji podzieleni zostali na trzy grupy wiekowe, tj. grupa I – szkoły podstawowe, grupa II – szkoły gimnazjalne, grupa III – szkoły ponadgimnazjalne. Ogółem w eliminacjach uczestniczyło 42 uczniów.

Po rozgrywkach finałowych kolejność miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa:
1. Adam Filipiuk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim,
2. Damian Ładny – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim,
3. Dawid Niedźwicki – Szkoła Podstawowa w Żakowoli Poprzecznej.

II grupa wiekowa:
1. Maciej Klimiuk – Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej,
2. Wojciech Tchórzewski – Zespół Szkół w Ulanie-Majoracie,
3. Adrian Domański – Zespół Szkół w Ulanie-Majoracie.

III grupa wiekowa:
1. Tymoteusz Borysiuk – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,
2. Jan Borysiuk – I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,
3. Krzysztof Klimiuk – Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej.

     Wyżej wymienieni otrzymali nagrody rzeczowe, tj. I miejsce tablet, II miejsce karimata i śpiwór, III miejsce słuchawki. Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, KRUS Oddział w Lublinie Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim. Ponadto opiekunowie uczniów biorących udział w eliminacja otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz książkę przedstawiającą walory turystyczne Polski.

    Eliminacje zaszczycili swoją obecnością Wiceminister Edukacji Tadeusz Sławecki – pełniący jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Radzyniu Podlaskim, Starosta Radzyński Lucjan Kotwica, Pan Jerzy Bajda Kierownic KRSU Placówka Terenowa w Radzyniu Podlaskim.

Skip to content