Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom

21 marca 2018 roku w świetlicy tutejszej komendy odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom, w których wzięło udział 48 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w  powiatu radzyńskiego.  Turniej rozgrywany były w dwóch etapach, tj. cześć pisemna i cześć ustna, w trzech grupach wiekowych. Klasyfikacja końcowa w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia się następująco:

I grupa (szkoły podstawowe, klasy I – VI):

  1. Ewa Siemionek
  2. Natalia Niewęgłowska
  3. Krzysztof Dąbrowski

II grupa wiekowa (VII klas szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klasa gimnazjum);

  1. Angelika Grodzicka
  2. Dawid Niedźwiecki
  3. Jakub Szczygiel

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

  1. Patryk Grodzicki
  2. Maciej Klimiuk
  3. Karol Mackiewicz

Zwycięzcom zostały wręczone dyplomy i nagrody, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim reprezentowane przez Starostę Radzyńskiego Lucjana Kotwicę oraz KRUS Radzyń Podlaski reprezentowaną przez Kierownika Jarosława Ejsmonta.

Tekst: kpt. Krzysztof Gomółka, zdjęcia: funkcjonariusze KP PSP Radzyń Podlaski.