Dystrybucja środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla placówek pzedszkolnych z powiatu radzyńskiego

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim uczestniczyli w dystrybucji środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla placówek przedszkolnych z powiatu radzyńskiego.

Działania radzyńskich strażaków miały na celu sprawne  przekazanie maseczek i płynu do dezynfekcji rąk dla placówek przedszkolnych na terenie miasta i powiatu radzyńskiego.

Dotychczas w ramach akcji  środki trafiły do 20 placówek przedszkolnych, w sumie  rozdysponowanych zostało  5 700 maseczek ochronnych oraz  2 310 litrów płynu do dezynfekcji rąk.

Tekst i zdjęcia mł. bryg. Ryszard Chwalczuk