Ćwiczenia strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w ramach doskonalenia zawodowego

W ramach cyklicznych ćwiczeni z doskonalenia zawodowego realizowanych przez strażaków z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w dniu dzisiejszym zrealizowano ćwiczenia mające na celu doskonalenie i pogłębienie umiejętności, sposobów i technik  podczas gaszenia pożarów wewnętrznych. Zajęcia przeprowadzono na obiekcie tutejszej komendy wykorzystując sprzęt do pozoracji. W ramach ćwiczeń utrwalono wiedzę min z:

– zasad bezpieczeństwa podczas pożarów wewnętrznych;

– zasad bezpieczeństwa podczas pracy w aparatach OUO;

– udzielania pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym;

– organizacji terenu działań gaśniczych;

– oceny sytuacji, podjęcie poprawnego zamiaru taktycznego.

Tekst i zdjęcia: st. kpt. Dariusz Niedziela