Bieżąca informacja dotycząca pożarów traw

Od 1 kwietnia 2020 roku na terenie powiatu radzyńskiego odnotowanych zostało 7 pożarów traw. Pożary te objęły swoim zasięgiem powierzchnię 43,05 hektarów.  W działania związane ze zwalczaniem pożarów traw to

38 samochodów ratowniczo – gaśniczych i 173 strażaków PSP i OSP.  Łączny czas interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowych w wyżej wymienionych działaniach to 26 godzin 21 min. W większości przypadków pożary powstały w wyniku podpalenia przez nieznane osoby.

Zdjęcie źródło: KG PSP Warszawa, tekst: st. kpt. Krzysztof Gomółka.