Bezpieczne lodowiska 2024 – pomagamy w budowie sztucznych lodowisk i ślizgawek

Strażacy znów są gotowi do tego by pomóc budować bezpieczne ślizgawki.

Ogólnopolska akcja „Bezpieczne Lodowiska 2024” – pomagamy przygotować lodowiska lub ślizgawki np. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków jordanowskich, osiedli itd. Warunkiem jest wcześniej przygotowany teren.

Akcja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte sztuczne lub naturalne akweny.

Uwaga:

  • Strażacy udzielają wsparcia w utworzeniu lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
  • Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band (wałów) z piasku lub śniegu – czynności te leżą w gestii składającego wniosek.
  • Pomocy w przygotowaniu lodowiska powinna udzielić najbliższa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP lub Ochotnicza Straż Pożarna w uzgodnionym wcześniej terminie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.
  • Za bezpieczeństwo korzystających z lodowiska odpowiada jego organizator.
Skip to content