KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

 
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 określa zasady prowadzenia kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz warunki uzyskiwania tytułu „Ratownika”.

Kursy kierowane są między innym i do:
– Państwowej Straży Pożarnej
– Ochotniczych Straży Pożarnych
– Zakładowych Straży Pożarnych
– jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej
– jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem
– Policji
– Wojska Polskiego
– Straży Granicznej
– innych grup oraz osób które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie.

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy jest prowadzony zgodnie z przepisami:
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 rokuzałącznik do rozporządzenia
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 12 grudnia 2008 roku  – nowelizacja rozporządzenia

 

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.