NABÓR DO SŁUŻBY

 

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej  może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

 

W chwili obecnej nie prowadzimy naboru na wolne stanowiska w komendzie powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim.