ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

 

Niewęgłowski Leszek

bryg. mgr inż. Leszek Niewęgłowski