ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

 

bryg. mgr inż. Witold Grajcar