STANDARDY WYSZKOLENIA JEDNOSTKI OSP W KSRG

 

       Przedmiotowe wymagania określone zostały w dokumencie pt. „Analiza potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” zatwierdzonym do realizacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w marcu  2011 roku. Zgodnie z powyższym dokumentem standard wyszkolenia Jednostki OSP w KSRG odnosi się do wymaganego stanu 12 osób, w którym strażacy ratownicy OSP powinni spełniać następujące kryteria w zakresie przeszkolenia pożarniczego:

– szkolenie podstawowe -12 osób (pełny minimalny stan),
– szkolenie dowódców – 3 osoby,
– szkolenie naczelników – 2 osoby,
– szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu – 3 osoby,
– szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 4 osoby,
– szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 4 osoby,
– szkolenie zakresu kierowania ruchem drogowym – 4 osoby,
– szkolenie z zakresu zabezpieczenia lądowania LPR – 4 osoby.