ZAKRES I CEL SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

Szkolenie podstawowe – celem jest przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania czynności w ramach zastępu.

Szkolenie specjalistyczne – celem jest przygotowanie strażaków ratowników OSP do wykonywania działań z użyciem sprzętu technicznego wymagającego umiejętności wykraczających poza obszar szkolenia podstawowego oraz przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Szkolenie dowódcze – celem jest szkolenie dla dowódców najniższego szczebla oraz przygotowanie do dowodzenia jednostkami taktycznymi na poziomie interwencyjnym. Przewiduje się szkolenie operacyjne dla:

  • dowódców OSP,
  • naczelników OSP,
  • komendantów gminnych ZOSP RP.