SYSTEM SZKOLENIA OSP

 

      Państwowa Straż Pożarna zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej pełni wiodącą rolę w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Zadania realizowane przez Państwową Straż Pożarną i Ochotnicze Straże Pożarne wymagają odpowiedniego poziomu wyszkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, a w szczególności specjalistycznej wiedzy i umiejętności.

system

„System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” 2006 r.