POBIERZ

 

WNIOSEK O WYDANIE STANOWISKA W ZWIĄZKU Z ZAKOŃCZENIEM BUDOWY-ROZBUDOWY-MODERNIZACJI BUDYNKU.

Osoby ubiegające się o wydanie stanowiska składają wniosek w formie określonej w załaczniku w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim.


Download519 downloads

WYKAZ DOKUMENTÓW JAKI POWINIEN PRZEDSTAWIĆ INWESTOR/WYKONAWCA BUDYNKU PO ZAKOŃCZENIU BUDOWY-ROZBUDOWY-MODERNIZACJI.


Download873 downloads

INFORMACJA DLA PETENTÓW O OPŁACIE SKARBOWEJ ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA.


Download659 downloads

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH.


Download503 downloads