INFORMACJA ZBIORCZA ZA 2013 ROK

 

Podstawowe dane liczbowe (wg. informacji zbiorczej wprowadzonej do Systemu OSP przez Oddziały Gminne):
Liczba członków zwyczajnych: 2024, (mężczyzn 1939, kobiet 85)
Liczba członków wspierających: 50,
Liczba członków honorowych: 243,
Liczba członków razem: 2307 w tym kobiet 86.
Liczba kobiecych drużyn pożarniczych 5, członkiń 51.
Liczba MDP – 7, sekcji 8, członków 87 w tym dziewcząt 30, chłopców 57.

Środki z samorządu miasta/gminy na dofinansowanie działalności OSP:
Zaplanowano 1.146.130,00 zł.
Wykonano: 1.056.452,00 zł.
Plan na rok 2014: 1.060.911,00zł.

Szkolenie członków OSP w 2013 roku:

  1. szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – ukończyło łącznie 63 strażaków OSP,
  2. szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa technicznego OSP – ukończyło 31 strażaków OSP,
  3. szkolenie dowódców, naczelników OSP – ukończyło 10 strażaków OSP,
  4. szkolenie konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – ukończyło 51 strażaków OSP.

Dodatkowo Ośrodek Szkolenia KW PSP  przeprowadził w  dniach 21-23 lutego 2013r. szkolenie Komendantów Gminnych Związku OSP RP, w którym uczestniczyło z terenu naszego powiatu – 5 osób. W 2013 roku kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy organizowany przez OSP w Opolu Lubelskim ukończyło 39 strażaków z terenu powiatu radzyńskiego.

Liczba członków zwyczajnych OSP w wieku 18-65 lat mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych: 521.

Najważniejsze organizowane w 2013 roku przedsięwzięcia:

W dniu 27 marca 2013 roku zostały zorganizowane eliminacje powiatowe XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim wspólnie z Oddziałem Powiatowym ZOSP RP oraz Placówką Terenową KRUS. Patronat nad konkursem powiatowym objął Starosta Radzyński Lucjan Kotwica. Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształcenie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Ma on w szczególności szerzyć wśród dzieci i młodzieży chęć znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru czy praktycznych umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem gaśniczym. Eliminacje gminne zostały przeprowadzone przez Zarząd Oddziałów Gminnych ZOSP RP na terenie gmin, zaś eliminacje powiatowe odbyły się w siedzibie KP PSP w Radzyniu. Uczestników podzielono na trzy grupy: szkoły podstawowe (21 osób), gimnazja (24 osoby) oraz szkoły ponadgimnazjalne (6 osób), zaś sam konkurs na dwie części: pisemną oraz ustną. W drugiej części udział mogły wziąć jedynie 3 pierwsze osoby z danej grupy, które zdobyły największą ilość punktów w etapie pisemnym. Wygrywając eliminacje powiatowe, udział w konkursie wojewódzkim zapewnili sobie:  Szkoły podstawowe: 1. Mikołaj Korulczyk, Szkoły gimnazjalne: 1. Tymoteusz Borysiuk, Szkoły ponadgimnazjalne: 1. Jan Borysiuk

Obchody Powiatowe Dnia Strażaka rozpoczęły się w parafii Św. Anny w Radzyniu Podlaskim, 12 maja 2013 roku. Na uroczystość przybyli strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej i członkowie OSP z wielu miejscowości powiatu  radzyńskiego. W obchodach kościelnych udział wzięła liczna grupa młodzieży. Zbiórka odbyła się na parkingu przed cmentarzem, skąd kolumna przemaszerowała do kościoła parafialnego. Mszy Świętej celebrowanej przewodniczył ks. Henryk Domański, Powiatowy Kapelan Strażaków, proboszcz parafii Św. Anny i gospodarz uroczystości. Na obchody Powiatowego Dnia Strażaka przybyli zaproszeni goście reprezentujący radzyńskie parafie oraz władze naszego powiatu i województwa lubelskiego. Głównymi organizatorami byli: Prezes Zarządu Powiatowego OSP dh Tadeusz Sławecki, Lucjan Kotwica – Starosta Radzyński, st. bryg. Dariusz Gomółka – komendant powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim. Na części oficjalnej połączonej z uroczystą akademią wręczono awanse służbowe oraz odznaczenia.

W dniu 20 czerwca 2013 roku Podlaskim zorganizowano powiatowe zawody sportowo – pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu radzyńskiego. Współorganizatorami turnieju byli: Starosta Radzyński,  komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  w Radzyniu Podlaskim. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn, w tym  4 żeńskie i 4 męskie. W grupie dziewcząt najlepszą drużyną okazała się MDP  z Gimnazjum  w Wohyniu, drugie miejsce zajęły dziewczęta z Gimnazjum w Ulanie Majoracie, trzecie  miejsce zajęła MDP z Gimnazjum w Czemiernikach natomiast poza podium uplasowała się  MDP z Suchowoli. Wśród chłopców miejsca w kolejności zajęły:  MDP przy Gimnazjum w Wohyniu, MDP przy Gimnazjum w Woli Osowińskiej, MDP przy OSP  w Zakrzewie, MDP przy Gimnazjum w Czemiernikach. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy natomiast drużyny które zajęły pierwsze trzy miejsca w grupie dziewcząt i chłopców  dodatkowo zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami oraz nagrodzone rzeczowymi indywidualnymi nagrodami ufundowanymi przez Starostę Radzyńskiego.

W dniu 30 czerwca 2013 roku jednostki OSP powiatu radzyńskiego rywalizowały ze sobą w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Zawody rozegrano na boisku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Przystąpiło do nich 44 drużyn ze wszystkich radzyńskich gmin, w tym 4 kobiece. Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami  i pucharami. Kolejność pierwszych trzech miejsc w poszczególnych gminach przedstawiała się następująco:
Gmina Radzyń Podlaski: OSP Płudy, OSP Bedlno, OSP Branica Radzyńska – Kolonia
Gmina Borki: OSP Wola Chomejowa, OSP Wola Osowińska, OSP Olszewnica
Gmina Ulan Majorat: OSP Domaszewnica, OSP Sobole, OSP Zakrzew
Gmina Komarówka Podlaska: OSP Komarówka Podlaska, OSP Brzozowy Kąt, OSP Walinna
Gmina Wohyń: OSP Lisiowólka, OSP Wohyń, OSP Ossowa
Gmina Czemierniki: OSP Niewęgłosz, OSP Skoki, OSP Bełcząc
Gmina Kąkolewnica: OSP Kąkolewnica, OSP Wygnanka, OSP Turów.
W kategorii drużyn kobiecych razem na podium stanęły dziewczęta z OSP Domaszewnica, OSP Niewęgłosz, OSP Turów i OSP Płudy ze względu na brak konkurencji w swoich gminach.

W dniu 7 lipca 2013 roku na stadionie w Starej Wsi odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. Gospodarzem Mistrzostw był wiceprezes ZOP ZOSP RP dh Henryk Mateusiak, wójt gminy Borki. W zawodach wzięło udział 5 drużyn OSP: Olszewnica gm. Borki, Sobole i Zakrzew gm. Ulan – Majorat, Czemierniki oraz Żabików gm. Radzyń Podlaski. Drużyny rywalizowały w dwóch grupach, w systemie każdy z każdym. Klasyfikacja końcowa mistrzostw w kolejności: OSP Czemierniki, OSP Zakrzew, OSP Sobole, OSP Żabików, OSP Olszewnica. Wszystkie drużyny uczestniczące w mistrzostwach otrzymały puchary ufundowane przez Zarząd OP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim oraz pamiątkowe dyplomy.

W dniu 1 września 2013 roku zostały zorganizowane w Radzyniu Podlaskim Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. Brały w nich udział drużyny z każdej gminy, zwycięzcy zawodów na szczeblu gminnym. W grupie męskiej startowało 13 drużyn, w żeńskiej 4. W dwóch konkurencjach – sztafeta 7×50 i ćwiczenie bojowe – najlepszy czas zdobyła drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z Soból. W kategorii drużyn żeńskich pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP z Domaszewnicy. Zwycięskie drużyny będą reprezentowały powiat na zawodach wojewódzkich. Wyniki w grupie żeńskiej (w kolejności) – OSP Domaszewnica, OSP Płudy, OSP Turów. Wyniki w grupie męskiej (w kolejności) – OSP Sobole, OSP Domaszewnica, OSP Zakrzew.

Podsumowanie kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP za 2013 rok

      Zebrania sprawozdawcze zostały przeprowadzone w 60 z ogólnej liczby 61 jednostek OSP. Ogółem w zebraniach uczestniczyli członkowie: zwyczajni 1077, wspierający 3, honorowi 50.  W prawie wszystkich zebraniach uczestniczył przedstawiciel Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP oraz Wójt Gminy oraz członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Tylko w jednej jednostce OSP nie odbyło się zebranie sprawozdawcze. Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego uczestniczyli łącznie w 56 zebraniach sprawozdawczych. Najważniejszymi kwestiami poruszanymi na zebraniach były: pozyskiwanie zewnętrznych na budowę i remonty strażnic, zakupy sprzętu ratowniczego, itp.