KOMUNIKATY

 

Zebranie sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Radzyniu Podlaskim.

          W dniu 29 stycznia 2017 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Kola Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Radzyniu Podlaskim. Zebranie otworzył Prezes Mieczysław Kwasowiec, który przywitał Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów RP w Lublinie Adama Malugę oraz zebranych członków Związku. Proponowany porządek zebrania przyjęto jednogłośnie. Sprawozdanie  z działalności Koła oraz sprawozdanie finansowe w związku z nieobecnością skarbnika Mariana Protasia przedstawił Prezes. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący Tadeusz Marczuk wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. Absolutorium zostało przyjęte jednogłośnie przez zebranych. Obecny na zebraniu Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Adam Maluga omówił zakres prac nad którymi pracował Zarząd w okresie sprawozdawczym, zapoznał z przyjętym planem pracy przez Zarząd na rok 2017, oraz sposób wydawanych środków z funduszu socjalnego. W wyniku dyskusji uwzględniając głosy zebranych przyjęto plan pracy Koła w Radzyniu Podlaskim na 2017 rok, który został odczytany przez Prezesa Koła i przyjęty jednogłośnie przez zebranych. Po obradach zebrani udali się na uroczysty obiad, oraz miłe wspomnienia.

Opracował:  Jerzy Domański

W załączeniu zdjęcia wykonane przez Kol. Mirosława Walickiego

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.