Mar 182015
 

W dniach 2 – 16 marca 2015 roku, w obiektach komendy powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim zostało przeprowadzone szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Do uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikowano 31 strażaków OSP z terenu powiatu radzyńskiego. Strażacy OSP na zajęciach teoretycznych i praktycznych zgłębiali wiedzę z zakresu taktyki gaszenia pożarów, ratowniczego sprzętu mechanicznego, sprzętu ochrony dróg oddechowych. Rolę wykładowców i instruktorów pełnili oficerowie, aspiranci i podoficerowie pełniący służbę w jednostce ratowniczo – gaśniczej komendy powiatowej PSP. Do egzaminu przed komisją powołaną przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego, zakwalifikowano 26 strażaków. Po zakończonym egzaminie komendant powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim st. kpt. Mirosław Walicki, w asyście członków komisji egzaminacyjnej i instruktorów, wręczył zaświadczenia ukończenia szkolenia uczestnikom którzy zdali egzaminy z wynikiem pozytywnym. Warunkiem umożliwiającym uczestnictwo członka Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych jest: wiek w przedziale 18-65 lat, ukończone szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP oraz ważne badania lekarskie orzekające o zdolności do uczestnictwa w działaniach ratowniczych. W celu dalszego podnoszenia kwalifikacji członków Ochotniczych Straży Pożarnych, w dniu 17 marca 2015 roku rozpoczęto szkolenie dowódcze dowódców OSP.

DSCF2683 DSCF2685 DSCF2688 DSCF2718 DSCF2719 DSCF2729 DSCF2743 DSCF2749 DSCF2750 DSCF2751 P1000154 P1000155 P1000157 P1000161 P1000172 P1000175 P1000176 P1000179 P1000181 P1000182