Lut 032015
 

W dniu 1 lutego 2015 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Radzyniu Podlaskim. W zebraniu wzięli udział między innymi Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim st. kpt. Mirosław Walicki oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP bryg. w st. spocz. Stanisław Marek. W wyniku przeprowadzonych wyborów wyłoniono nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Koła. Funkcję Prezesa Koła powierzono asp. sztab. w st. spocz. Marianowi Protasiowi. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce dotyczącej działalności Koła.