Kwi 192018
 

W dniach 11 i 18 kwietnia 2018 roku w tutejszej komendzie odbyło się szkolenie pod nazwą „Bezpieczeństwo pojazdów w ruchu drogowym z uwzględnieniem aspektów kierowania pojazdem uprzywilejowanym w ruchu” – etap pierwszy, zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarne w Lublinie. W szkoleniu wzięło udział 22 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz 9 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych w struktury krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z terenu powiatu radzyńskiego. Wykładowcami na powyższym szkoleniu byli:

  • Kierownik Działu Egzaminowania Wojewódzkiego Oddziału Ruchu Drogowego –  Andrzej Kacik,
  • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim – asp. sztab. Mariusz Jaruzalski,
  • Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim – mł. asp. Mariusz Miernicki,
  • Naczelnik Wydziału Operacyjno – Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim  – mł. bryg. Sylwester Wiąckiewicz.

Tekst: kpt. Krzysztof Gomółka, zdjęcia: funkcjonariusze KP PSP Radzyń Podlaski.