Paź 232017
 

W związku z brakami w wyszkoleniu członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 15 listopada 2017 roku zaplanowane jest rozpoczęcie szkolenia w tym zakresie. W przypadku 30 osobowej grupy szkolonych koszt kursu podstawowego wynosić będzie 300 zł, natomiast recertyfikacja uprawnień 120 zł.

Pragnę poinformować, że w obecnej interpretacji dotyczącej organizacji tego typu szkoleń, szkolenie jest ważne przez okres trzech lat. W przypadku przekroczenia tego terminu należy ponownie odbyć kurs podstawowy w tej sytuacji recertyfikacja nie jest możliwa.

Informację o ilości osób skierowanych na szkolenie proszę przesłać do tutejszej komendy do dnia 31 października 2017 roku.