Maj 222017
 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się 20 maja 2017 roku pod honorowym patronatem starosty radzyńskiego pana Lucjana Kotwicy. Ochody zostały zorganizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Uroczystość rozpoczęła o godzinie 15:00 Msza Święta koncelebrowana w kościele parafialnym p.w. Św. Anny w Radzyniu Podlaskim w intencji strażaków i ich rodzin. Po Mszy Świętej nastąpiło rozformowanie pododdziałów oraz pocztów sztandarowych i przejazd uczestników do obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. Druga cześć Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka rozpoczęła się od złożenia meldunku st.bryg. Szczepanowi Goławskiemu – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przez kpt. Andrzeja Gątarczyka.  Po odegraniu hymnu państwowego i strażackiego, zebranych gości i strażaków powitali wspólnie organizatorzy: st. bryg. Franciszek Filipiuk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim oraz druh Tadeusz Sławecki – pełniący funkcje związkowe członka Zarządu Głównego, wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Następnym punktem programu było wręczenie odznaczeń oraz awansów służbowych. Awans na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

  1. mł. asp. Leszek Cholewa awansowany został na stopień aspiranta,
  2. mł. asp. Krzysztof Domański awansowany został na stopień aspiranta,
  3. mł. asp. Paweł Gryta awansowany został na stopień aspiranta,
  4. mł. ogn. Michał Klimkowski awansowany został na stopień ogniomistrza,
  5. mł. ogn. Jacek Niewęgłowski awansowany został na stopień ogniomistrza,
  6. mł. ogn. Mariusz Zalewski awansowany został na stopień ogniomistrza,
  7. st. sekc. Grzegorz Zając awansowany został na stopień młodszego ogniomistrza,
  8. str. Mateusz Ochal awansowany został na stopień starszego strażaka.

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni:

  1. st. str. Krzysztof Koczkodaj,
  2. st. str. Patryk Mirończuk.

dscf4311 dscf4312 dscf4314 dscf4315 dscf4321 dscf4322 dscf4323 dscf4324 dscf4326 dscf4327 dscf4328 dscf4329 dscf4330 dscf4331 dscf4332 dscf4333 dscf4334 dscf4335 dscf4337 dscf4338 dscf4341 dscf4342 dscf4343 dscf4344 dscf4346 dscf4348 dscf4353 dscf4356 dscf4364 dscf4366 dscf4370 dscf4372 dscf4373 dscf4374 dscf4375 dscf4376 dscf4377 dscf4378 dscf4379 dscf4380 dscf4381 dscf4382 dscf4383 dscf4384 dscf4385 dscf4386 dscf4387 dscf4388 dscf4391 dscf4392 dscf4393 dscf4394 dscf4395 dscf4396 dscf4397 dscf4398 dscf4399 dscf4400 dscf4401 dscf4402 dscf4403 dscf4404 dscf4405 dscf4406 dscf4407 dscf4408 dscf4409 dscf4410 dscf4411 dscf4412 dscf4413 dscf4414 dscf4415 dscf4416 dscf4417 dscf4418 dscf4419 dscf4420 dscf4421 dscf4422 dscf4423 dscf4424 dscf4425 dscf4426 dscf4427 dscf4428 dscf4429 dscf4430 dscf4431 dscf4432 dscf4434 dscf4436 dscf4437 dscf4438 dscf4439 dscf4440 dscf4441 dscf4442 dscf4443 dscf4444 dscf4445 dscf4446 dscf4447 dscf4449 dscf4450 dscf4451 dscf4453 dscf4454 dscf4455 dscf4458 dscf4461

Tekst: kpt. Krzysztof Gomółka, zdjęcia Jacek Domański.