Mar 272017
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim informuje, że w dniach 3 kwietnia – 10 kwietnia 2017 roku na bazie tutejszej jednostki organizuje 28 godzinne szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiącymi wyposażenie OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie sprawności sprzętu ratowniczego OSP.

            Warunki przyjęcia na szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP:

  • wiek: nie przekroczone 65 lat,
  • skierowanie według wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku,
  • prawo jazdy co najmniej kategorii B,
  • potwierdzone ukończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku.

Na powyższym szkoleniu uczestników obowiązuje umundurowanie koszarowe oraz specjalne.

Rozpoczęcie szkolenia nastąpi 3 kwietnia 2017 roku o godz. 16:00. W związku z powyższym proszę o informację odnośnie liczby strażaków OSP skierowanych na powyższe szkolenie w terminie do 31 marca 2017 roku. Proszę również o udzielenie pisemnej odpowiedzi negatywnej w przypadku braku zainteresowania przedmiotowym szkoleniem, w terminie podanym powyżej. Fax nr 83 352 77 66. Sprawę prowadzi kpt. Krzysztof Gomółka – tel. 83 352 77 59, 509 651 419.

Informuję, że istnieje możliwość pobrania niezbędnych druków z naszej strony internetowej, pod adresem: http://kppspradzyn.pl (w zakładce dla OSP – karty zgłoszeń na szkolenia OSP).