Dzień Strażaka w KP PSP Radzyń Podlaski

W tym roku uroczystość miała wymiar szczególny. 4 maja 2020 roku w tut. Komendzie Powiatowej PSP odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka. Epidemia wymusiła ograniczony charakter uroczystości i przeprowadzenia jej jedynie w wąskim gronie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W trakcie spotkania odczytano rozkazy personalne o nadaniu wyższych stopni służbowych. Bryg. Witold Grajcar komendant powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim podziękował wszystkim strażakom i pracownikom za kolejny, pełen wyzwań rok służby. Pogratulował awansowanym oraz przekazał najlepsze życzenia pomyślności i satysfakcji z pełnionej służby.

Z dniem 04 maja 2020 roku niżej wymienionym funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Radzyniu Podlaskim zostały nadane wyższe stopnie służbowe.

Do stopnia brygadiera awansowany został:

 1. mł. bryg Sylwester Wiąckiewicz

Do stopnia młodszego brygadiera awansowany został:

 1. kpt Ryszard Chwalczuk

Do stopnia starszego kapitana awansowany został:

 1. Mirosław Łopacki

Do stopnia starszego aspiranta awansowani zostali:

 1. Andrzej Hołownia
 2. Jarosław Pinkus
 3. Jerzy Salamończyk

Do stopnia aspiranta awansowani zostali:

 1. mł. asp. Przemysław Bednarczyk
 2. mł. asp. Mariusz Zalewski

Do stopnia starszego ogniomistrza awansowani zostali:

 1. Michał Klimkowski
 2. Jacek Niewęgłowski

Do stopnia ogniomistrza awansowany został:

 1. mł. ogn. Grzegorz Zając

Do stopnia starszego sekcyjnego awansowani zostali:

 1. Krzysztof Koczkodaj
 2. Patryk Mirończuk

Do stopnia sekcyjnego awansowany został:

 1. str. Mateusz Ochal

Do stopnia starszego strażaka awansowani zostali:

 1. Kamil Bobruk
 2. Daniel Woźniak

Bardzo dziękujemy za życzenia, które dotarły do Komendy m.in. od Pana Roberta Gmitruczuka Wicewojewody Lubelskiego, Pana Szczepana Niebrzegowskiego Starosty Radzyńskiego, Pana Jerzego Rębka Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski i Pana Adama Adamskiego Przewodniczącego Rady Miasta a także Pana mjr Jarosława Szczotki Kierownika Składu Bezwola oraz naszego kapelana Ks. Henryka Ocha.